187.293 Opgehaald

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland in armoede. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen.